Vacature leerkracht voor onze kleuterobservatiegroep

SBO De Evenaar is een school voor speciaal basisonderwijs in Nieuwegein.

Wij hebben voor het komende schooljaar een uitdagende vacature. Graag komen we in contact met jou:

 • Leerkracht voor onze kleuterobservatiegroep. Dit is een onderwijs-zorg-arrangement, afgekort tot OZA. 0,6 fte

Deze groep is gestart om (thuis-nabij) te kunnen observeren of kinderen van 4 tot 7 jaar, met een complexe hulpvraag, onderwijsgevoelig zijn. De kinderen zijn te pril in hun ontwikkeling om te bepalen welke onderwijsvorm het meest passend is. Zowel SO als SBO sluit op dat moment nog niet aan. In de kleuterperiode is de onderwijsgevoeligheid het meest in ontwikkeling, waarna een beter schooladvies te formuleren is. Plaatsing in deze OZA-groep voorkomt mismatching en thuiszitters.

De groep bestaat uit 8 kleuters en je werkt altijd samen met een pedagogisch medewerker van Reinaerde. We bieden veel structuur en hebben een prachtig ruim opgezet schoolgebouw. We sluiten aan bij de ontwikkeling van het kind. We besteden veel aandacht aan het creëren van een veilige omgeving en de sociale omgang met elkaar. We werken in een continurooster (van 8.30 – 14.30 uur) en met twee korte dagen op woensdag en vrijdag (8.30 – 12.30 uur)

Wij vragen

 • Dat je een Pabo diploma hebt.
 • Affiniteit met leerlingen/kleuters met speciale onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag en leren en ook met ZML-leerlingen.
 • Ervaring in lesgeven op het (speciaal) basisonderwijs
 • Dat je in staat bent structuur te bieden en te differentiëren in de klas
 • Dat je ervaring hebt in het begeleiden van ouders die zoekende zijn in wat kun kind nodig heeft op het vlak van zorg en onderwijs.
 • Kennis van en affiniteit met organisaties die (jeugd)zorg bieden.
 • Dat je deel wilt uitmaken van een lerende organisatie en een reflecterende houding hebt.

Wij bieden

 • Een school met een heldere opdracht: Thuisnabij onderwijs voor leerlingen waar regulier onderwijs niet altijd passend is.
 • Samenwerking met jeugdzorgorganisaties, sociaal team en samenwerkingsverband PO
 • Een klimaat waarin de leerling én de medewerker zich optimaal ontplooit.
 • Een school die volop in ontwikkeling is.
 • Een ervaren team dat ondersteund wordt door meerdere (eigen) orthopedagogen, jeugdcoach, onderwijskundige, logopediste en schoolmaatschappelijk werk.
 • Mogelijkheden om je ook op andere plekken in de organisatie te ontwikkelen.
 • Veel mogelijkheden om je wensen te bespreken om tot een goede match te komen.
 • Salaris volgends de CAO PO; LC.

Voor verdere informatie kun je kijken op www.sbo-evenaar.nl en contact opnemen met de directeur van de Evenaar, Carine Thesingh, 030 60 484 00, c.thesingh@sbo-evenaar.nl

Pas jij in dit profiel, stuur dan uiterlijk 29 mei een email, met je motivatie en CV naar c.thesingh@sbo-evenaar.nl  De sollicitatierondes vinden plaats op 1 juni en 8 juni.