Vacature leerkracht schooljaar 2024-2025

SBO De Evenaar is een school voor speciaal basisonderwijs in Nieuwegein.

Wij hebben meerdere vacatures voor leerkrachten voor zowel onderbouw als midden- en bovenbouw Het betreft het komende schooljaar 2024-2025.

Voor meer informatie zie:
Over De Evenaar. Speciale school voor basisonderwijs (SBO) (sbo-evenaar.nl)

We bieden veel structuur en hebben een prachtig ruim opgezet schoolgebouw. We sluiten aan bij de ontwikkellijnen van het kind. Binnen ons onderwijs staan gedragsregulatie en het opdoen van succeservaringen centraal. We besteden veel aandacht aan de groepsdynamiek, het creëren van een veilige omgeving en de sociale omgang met elkaar. In elke groep zitten rond de 15 leerlingen. We werken in een continurooster (van 8.30 – 14.30 uur) en met twee korte dagen op woensdag en vrijdag (8.30 – 12.30 uur)

Wij vragen

 • Dat je de Pabo hebt afgerond;
 • Affiniteit met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag en leren;
 • Ervaring in lesgeven en met name op het speciaal (basis) onderwijs is een pre;
 • In staat bent structuur te bieden en te differentiëren in de klas;
 • Je wilt deel uitmaken van een lerende organisatie (samen werken en samen leren);
 • Een reflecterende en onderzoekende houding.
 • Wij bieden
 • Een school met een heldere opdracht: Thuisnabij onderwijs voor leerlingen waar regulier onderwijs niet altijd passend is;
 • Een klimaat waarin de leerling én de medewerker zich optimaal ontplooit;
 • Een school die volop in ontwikkeling is;
 • Werken met methodes zoals KWINK, Getal en ruimte en methodiek van Jose Schraven;
 • Een ervaren team dat ondersteund wordt door (eigen) orthopedagogen, coaches, kwaliteitcoördinatoren, jeugdcoach, logopediste en schoolmaatschappelijk werk.
 • Veel mogelijkheden om je wensen te bespreken om tot een goede match te komen;
 • Salaris volgends de CAO PO; LC.

Voor verdere informatie kun je kijken op www.sbo-evenaar.nl en contact opnemen met de directeur van de Evenaar, Carine Thesingh: 030 60 484 00 of c.thesingh@sbo-evenaar.nl.

Pas jij in dit profiel, stuur dan uiterlijk  een email, met je motivatie en CV naar c.thesingh@sbo-evenaar.nl