Vacature vakleerkracht beweginsonderwijs

SBO De Evenaar is een school voor speciaal basisonderwijs in Nieuwegein. Wij zoeken voor de donderdag (van 8.15 uur tot 14.30 uur) en onze naschoolse activiteit op donder- dag (van 15.00 uur tot 16.30 uur) een: enthousiaste, daadkrachtige vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Bewegen en kennismaken met allerlei vormen van sport en beweging is voor kinderen op het speciaal basis onderwijs onmisbaar. Onze groepen zijn zorgvuldig samengesteld, we bieden veel structuur en we hebben een prachtig ruim opgezet schoolgebouw met een eigen gymzaal. We sluiten aan bij de ontwikkellijnen van het kind. Binnen ons onderwijs staan gedragsregulatie en het opdoen van succeservaringen centraal. We besteden veel aandacht aan de groepsdynamiek, het creëren van een veilige omgeving en de sociale omgang met elkaar. In elke groep zitten rond de 15 leerlingen. Je stemt af met de andere gymvakkracht die op dinsdag les geeft aan dezelfde leerlingen.

Wij vragen:

 • Affiniteit met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.
 • Ervaring in het geven van bewegingsonderwijs op het regulier óf speciaal (basis) onderwijs
 • In staat structuur te bieden.
 • Je wilt deel uitmaken van een lerende organisatie (samen werken en samen leren)
 • Een reflecterende en onderzoekende houding.
 • Je beschikt over een afgeronde ALO opleiding
 • Of in het bezit van een pabo-diploma en aantekening bewegingsonderwijsWij bieden:
 • Een school met een heldere opdracht: Thuisnabij onderwijs voor leerlingen waar regulier on- derwijs niet altijd passend is.
 • Een klimaat waarin de leerling én de medewerker zich optimaal ontplooit.
 • Een school die volop in ontwikkeling is.
 • Een ervaren team dat ondersteund wordt door meerdere (eigen) orthopedagogen, jeugdcoach, onderwijskundige, logopediste en schoolmaatschappelijk werk.
 • Mogelijkheden om je ook op andere plekken in de organisatie te ontwikkelen.
 • Salaris CAO PO LC.

Voor verdere informatie kun je kijken op www.sbo-evenaar.nl en contact opnemen met de directeur van de Evenaar, Carine Thesingh: 06 22221098 of c.thesingh@sbo-evenaar.nl. Pas jij in dit profiel, stuur dan zo snel mogelijk een email met je motivatie en CV naar c.thesingh@sbo- evenaar.nl.