Vacature leerkracht

SBO De Evenaar is een school voor speciaal basisonderwijs in Nieuwegein. Wij zoeken een leerkracht voor het komende schooljaar. Graag komen we in contact met jou:

Enthousiaste, daadkrachtige leerkracht (fulltime of parttime).

We bieden veel structuur en hebben een prachtig ruim opgezet schoolgebouw. We sluiten aan bij de ontwikkellijnen van het kind. Binnen ons onderwijs staan gedragsregulatie en het opdoen van succeservaringen centraal. We besteden veel aandacht aan de groepsdynamiek, het creëren van een veilige omgeving en de sociale omgang met elkaar. In elke groep zitten rond de 15 leerlingen We werken in een continurooster (van 8.30 – 14.30 uur) en met twee korte dagen op woensdag en vrijdag (8.30 – 12.30 uur) .

Wij vragen

 • In het bezit van een pabo-diploma; 
 • Affiniteit met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften; 
 • Ervaring in lesgeven en met name op het speciaal (basis) onderwijs is een pre; 
 • In staat structuur te bieden en te differentiëren in de klas; 
 • Je wilt deel uitmaken van een lerende organisatie (samen werken en samen leren); 
 • Een reflecterende en onderzoekende houding.

Wij bieden

 • Een school met een heldere opdracht: Thuisnabij onderwijs voor leerlingen waar regulier on-derwijs niet altijd passend is. 
 • Een klimaat waarin de leerling én de medewerker zich optimaal ontplooit. 
 • Een school die volop in ontwikkeling is. 
 • Werken met methodes zoals KWINK, Getal en ruimte en methode van Jose Schraven. 
 • Een ervaren team dat ondersteund wordt door meerdere (eigen) orthopedagogen, jeugd-coach, onderwijskundige, logopediste en schoolmaatschappelijk werk. 
 • Mogelijkheden om je ook op andere plekken in de organisatie te ontwikkelen. 
 • Veel mogelijkheden om je wensen te bespreken om tot een goede match te komen. 
 • Salaris volgends de CAO PO; LC.

Voor verdere informatie kun je kijken op www.sbo-evenaar.nl en contact opnemen met de directeur van de Evenaar, Carine Thesingh. 

T: 030 60 484 00
E: c.thesingh@sbo-evenaar.nl

Pas jij in dit profiel, stuur dan zo spoedig mogelijk een email, met je motivatie en CV naar c.thesingh@sbo-evenaar.nl.