Vacature leerkracht zwangerschapsvervanging

SBO De Evenaar is een school voor speciaal basisonderwijs in Nieuwegein.

Wij zoeken een enthousiaste leerkracht voor het lopende schooljaar i.v.m. een zwangerschapsvervanging. Er is zicht op verlenging in het schooljaar 2024-2025. Graag komen we in contact met jou:

Leerkracht 0,4 fte vanaf 8 januari 2024 (donderdag en vrijdag) en fulltime vanaf 1 maart 2024 (twee parttimers mag ook)

Voor meer informatie zie:
Over De Evenaar. Speciale school voor basisonderwijs (SBO) (sbo-evenaar.nl)

SBO de Evenaar is een school voor leerlingen met speciale basisbehoeften. Wij bieden op school veel structuur en regelmaat. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen. Binnen ons onderwijs staan gedragsregulatie en het opdoen van succeservaringen centraal. We besteden veel aandacht aan de groepsdynamiek, het creëren van een veilige leeromgeving en de sociale omgang met elkaar. De Evenaar is gehuisvest in een prachtig, ruim opgezet schoolgebouw in Nieuwegein. In elke groep zitten gemiddeld 15 leerlingen. We werken in een continurooster van 8:30–14:30 uur en op woensdag en vrijdag van 8:30–12:30 uur.

Wij vragen:

 • Dat je bevoegd bent om voor de klas te staan (Pabo-diploma of Master onderwijskunde)
 • Affiniteit hebt met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag en leren
 • Ervaring in lesgeven en bij voorkeur in het speciaal (basis) onderwijs
 • Dat je in staat bent structuur te bieden en te differentiëren in de klas
 • Dat je deel uit wilt maken van een lerende organisatie (samen werken en samen leren)
 • Een reflecterende en onderzoekende houding

Wij bieden:

 • Een school met een heldere opdracht: Thuisnabij onderwijs voor leerlingen waar regulier onderwijs niet altijd passend is
 • Een klimaat waarin de leerling én de medewerker zich optimaal ontplooit
 • Een school die volop in ontwikkeling is
 • Een ervaren team dat ondersteund wordt door meerdere (eigen) orthopedagogen, jeugdcoach, kwaliteitscoördinatoren, logopediste en schoolmaatschappelijk werk
 • Mogelijkheden om je ook op andere plekken in de organisatie te ontwikkelen
 • Veel mogelijkheden om je wensen te bespreken om tot een goede match te komen
 • Salaris volgends de CAO PO; LC

Voor verdere informatie kun je kijken op www.sbo-evenaar.nl en contact opnemen met de directeur van de Evenaar, Carine Thesingh, 030 60 484 00 of c.thesingh@sbo-evenaar.nl.

Pas jij in dit profiel, stuur dan uiterlijk  6 november 2023 een email, met je motivatie en CV naar c.thesingh@sbo-evenaar.nl.